Kto sme?

O nás


SCIO verí, že kvalitné výskumy a analýzy môžu pomôcť pri riešení dôležitých spoločenských otázok. Cieľom SCIO nie je len klásť otázky, ale aj hlbšie porozumieť zložitým a premenlivým trendom verejnej mienky na Slovensku. SCIO využíva kombináciu kvantitatívnych a kvalitatívnych metód, aby získala komplexný obraz o názoroch a postojoch slovenskej verejnosti.

Objektívne, presne a vždy aktuálne!

Prečo si vybrať nás?

  • Kvalita
  • Rýchlosť
  • Presnosť
  • Aktuálnosť
  • Objektivta
  • Skúsenosti
  • Jasný cieľ

Garantom nášho cieľa je tím profesionálov s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v akademickej oblasti, biznise, politike aj marketingu.

Martin Klus


Spoluzakladateľ a konateľ spoločnosti SCIO

Volám sa Martin Klus a mnohí z vás ma poznajú nielen ako politika a diplomata, ale aj ako pedagóga a politológa. Viacerí si totiž ešte, verím, spomeniete, ako som pred vstupom do politiky takmer päť rokov pôsobil ako politický analytik pre takmer všetky slovenské, ale aj mnohé zahraničné médiá a v rokoch 2013 – 2014 som bol v rebríčku slovenských politológov a sociológov jedným z najcitovanejších.

Skôr ako sa tak stalo, som po ukončení vysokoškolského štúdia na viacerých domácich a zahraničných univerzitách pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na rôznych verejných a súkromných európskych vysokých školách. Na dvoch z nich (Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici) som pôsobil aj ako prorektor. Môj pedagogický a vedecko-výskumný záber zahŕňal najmä oblasť politológie, verejnej politiky, verejnej správy, európskych štúdií, lobingu a politického marketingu.

Do politiky som vstúpil až v roku 2014. Dvakrát som bol zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici, dvakrát do Národnej rady Slovenskej republiky. Tam som v rokoch 2019 a 2020 pôsobil dokonca ako jej podpredseda. Okrem toho som zastával post podpredsedu Výboru NR SR pre Európske záležitosti, člena Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a člena Zahraničného výboru NR SR. Zároveň som bol členom Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení NATO a náhradníkom v Stálej delegácii NR SR v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). V roku 2019 som sa ako vôbec prvý Slovák stal podpredsedom subvýboru pre partnerské vzťahy Severoatlantickej aliancie v rámci Parlamentného zhromaždenia NATO.

V rokoch 2020 – 2022 som pôsobil ako štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. V tejto pozícii som sa zameriaval najmä na oblasť európskych záležitostí a Slovenskú republiku som zastupoval aj v Rade pre všeobecné záležitosti EÚ, či ako tzv. Minister pre budúcnosť EÚ.

Po ukončení politickej kariéry v októbri 2023 som sa opäť začal venovať najmä akademickým aktivitám zamereným najmä na oblasť hybridných hrozieb, umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti. Pedagogicky sa v súčasnosti realizujem na Vysokej škole ekonómie a manažmentu v Bratislave. Okrem toho spolupracujem s organizáciou Globsec a Kompetenčným a certifikačným centrom kybernetickej bezpečnosti.

V januári 2024 som sa stal spoluzakladateľom a konateľom spoločnosti SCIO, s.r.o., zameranej na výskum a analýzy verejnej mienky, marketing a konzultácie. Samozrejme, v tomto zaujímavom projekte, v ktorom by som rád zúročil dve dekády mojich teoretických a praktických skúseností s výskumom, analýzami, verejnou mienkou, politikou, ale aj marketingom, nie som sám. A mimoriadne zaujímavých členov tímu vám rád budem postupne predstavovať.