Čo ponúkame?

Prečo si vybrať nás?


Pripravíme pre vás výskum a analýzu verejnej mienky na mieru a v rámci individuálnych konzultácii navrhneme najlepšie marketingové riešenia

Obchodným, verejným, neziskovým, ale aj politickým subjektom ponúkame komplexný servis, počnúc presným zadefinovaním výskumného cieľa, osobným, telefonickým a online zberom dát, ich spracovaním na základe požiadaviek klienta a presnou interpretáciou výsledkov.

Úspech vašich aktivít začína u nás. Sme pripravení zostaviť pre vás individuálnu a cenovo dostupnú ponuku, ktorej výsledkom bude vaše dôsledné zorientovanie sa v skúmanej problematike. Napíšte nám na info@agenturascio.sk a budeme sa tešiť na našu ďalšiu spoluprácu.

Naše služby okrem iného zahŕňajú:

  • definovanie požiadaviek klienta podľa jeho predstáv
  • nastavenie cieľov výskumu
  • identifikovanie vhodnej metodiky výskumu
  • zber dát
  • kvantitatívna kvalitatívna analýza dát
  • formulovanie predbežných záverov
  • publikovanie analytickej správy s komentármi
  • monitorovanie zmien obsahu výskumu v čase